STABILIZER 1000W

1000 VA, 700 W, 3.1 A, 1 Phase, 110V/220V,Servo,China