STABILIZER 2000W

2000 VA, 1400 W, 6.3 A, 1 Phase, 110V/220V,Servo,China