STABILIZER 3000W

3000 VA, 2100 W, 9.5 A, 1 Phase, 110V/220V,Servo,China