STABILIZER 500W

500 VA, 350 W, 1.6 A, 1 Phase, 110V/220V,Servo,China