STABILIZER 7500W

7500 VA, 5250 W, 23.8 A, 1 Phase, 110V/220V,Servo,China